Ansatte

Bjørnehiet

Karina Minkus

Stilling: Assistent

Karina har jobbet som assistent i Camilla barnehage i noen år nå. Hun har god erfaring fra arbeid med barn.

Anette Kjernsli

Stilling: Assistent
anettekjernsli@hotmail.com

Anette jobber på Revekroken og på Bjørnehiet. Hun har lang erfaring i arbeid med barn, I tillegg er hun utdannet kokk

Vigdis Merete Hansen

Stilling: Pedagogisk leder

Vigdis er utdannet barnehagelærer og er pedagogisk leder på Bjørnehiet. Vigdis er realfagsansvarlig i vår barnehage

Birgit Sandholt

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Birgit har jobbet i Camilla barnehage i noen år nå. Birgit har god erfaring fra arbeid med barn. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider.Birgit er stedfortreder for pedagogisk leder Vigdis Merethe Hansen.

Hanne Elstad

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hanne har jobbet i Camilla barnehage noen år nå. Hun har god erfaring i å jobbe med barna. Hun er tidligere blomsterdekoratør og har jobbet i butikk.Hanne er utdannet barne- ungdomsarbeider. Hanne jobber i 50 % stilling

Maurtua

Anne Berit Moldekleiv

Stilling: Assistent
957 89 134
ab-molde@online.no

May Iren Storbråten

Stilling: Pedagogisk leder

May Iren er utdannet barnehagelærer. Hun er pedagogisk leder på Maurtua. May har lang erfaring med arbeid i barnehage. Fordypning i småbarnspedagogikk. May Iren er stedefortreder for daglig leder Hilde Vibeke Stoltenberg

Ellen Kragebøl Bratland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
ellenbrat@gmail.com

Ellen jobber som barne- og ungdomsarbeider i Camilla barnehage. Hun er lang erfaring i å arbeide med barn. Ellen er stedfortreder for May Iren Storbråten

Revekroken

Anette Kjernsli

Stilling: Assistent
anettekjernsli@hotmail.com

Anette jobber på Revekroken og på Bjørnehiet. Hun har lang erfaring i arbeid med barn, I tillegg er hun utdannet kokk

Line Sevaldstad

Stilling: Pedagogisk leder
913 26 554
revekroken@camillabarnehage.no

Line er utdannet barnehagelærer og er pedagogisk leder på Revekroken. Hun er språkveileder i barnehagen vår

Tonje Dahl

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tonje er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Hun er stedfortreder for pedagogisk leder Line Sevaldstad

Andre ansatte

Yngve Nymoen

Stilling: Styrer
styrer@camillabarnehage.no

Yngve Bratland

Stilling: Eier