-Planleggingsdager barnehageåret 2017-2018

Planleggingsdager er følgende dager:

14/8-17 og 15/8-17

3/11-17

2/1-18

30/4-18