Ansatte

Bjørnehiet

Ellen Kragebøl Bratland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
ellenbrat@gmail.com

Ellen er utdannet barne- og ungdomsarbeider, hun jobber nå på dispensasjon som barnehagelærer. Hun har lang erfaring i å arbeide med barn, og har vært i Camilla barnehage siden 1994.

Hanne Elstad

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hanne har jobbet i Camilla barnehage noen år nå. Hun har god erfaring i å jobbe med barna. Hun er tidligere blomsterdekoratør og har jobbet i butikk.Hanne er utdannet barne- ungdomsarbeider. Hanne jobber i 60 % stilling på avdeling Bjørnehiet.

Maurtua

Anne Berit Moldekleiv

Stilling: Assistent
957 89 134
ab-molde@online.no

Anne- Berit er Barne-og ungdomsarbeider, med masse erfaring, hun har jobbet i Camilla barnehage siden 2015

May Iren Storbråten

Stilling: Pedagogisk leder

May Iren er utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. Hun er pedagogisk leder på avdeling Mauertua. Hun har lang erfaring fra barnehage og vært ansatt i Camilla barnehage siden 2014.

Revekroken

Helle Høgbakken Fodstad

Stilling: Annet

Helle er barnehagelærerstudent på 2. året. Hun har selv vært barn i Camilla Barnehage, og er nå tilsatt som ekstra ressurs i barnehagen i 40% stilling.

Anette Kjernsli

Stilling: Assistent
anettekjernsli@hotmail.com

Anette jobber på Revekroken. Hun har lang erfaring i arbeid med barn, og vært ansatt i Camilla barnehage siden 2015. I tillegg er hun utdannet kokk, spiller torader og er barnehagens verneombud, brannleder og tillitsvalgt.

Kjersti Johanne Baadstøe-Hopmoen

Stilling: Barnehagelærer

Kjersti er snart utdannet barnehagelærer (vår 2021), og er dispet i 60% stilling i vår barnehage, på avdeling Revekroken. Hun kan tegn til tale, og er språkansvarlig i barnehagen. I tilegg har hun vervet som verneombud.

Andre ansatte

Kine Nystuen

Stilling: Daglig leder
952 70 949
styrer@camillabarnehage.no

Kine startet som Daglig leder for Camilla barnehage 17.02.2020. Hun har mange og varierte erfaring fra barnehageverden, samt Nasjonal lederutdannelse for styrere i barnehage fra BI.

Yngve Bratland

Stilling: Eier