Forskjellsbehandling!

Hvordan er finansieringen og økonomien for private barnehager? Er det riktig at det er likebehandling av private og kommunale barnehager? Og hva skjer hvis de planlagte kuttene på flere hundre millioner kroner gjennomføres? En ny film fra PBL gir noen av svarene