Litt om barnehagens historie

Barnehagen ble startet som korttidsbarnehage i 1989, av Eidsvoll menighet. Den har fått sitt eget særpreg, -et gammelt hus og mange tradisjoner.  Barnehagen er blitt til i den ånd at det skal være et godt sted å være for barn, for både små og store.

Kirkestua ble bygget i 1858. Da ble det kalt Klokkergården. Her bodde klokkeren. Det har vært bank, skole, helsestasjon og bibliotek og menighetslokale. Altså et hus med historie. Barnehagen er i dag en fulltidsbarnehage.

I 2010 tok Yngve Bratland over Camilla barnehage AS. Nå drives det barnehage i hele huset. Vi er ikke lengre en menighetsbarnehage, og er nå en privat barnehage som vektlegger trygghet, trivsel og tillit. Vi har inndelt barnehagen i tre avdelinger: Maurtua, revekroken og bjørnehiet.

Vi er en liten barnehage med barn i alderen 0-5 (6) år. Personalet har allsidig erfaring. Det er utdannede barnehagelærere på hver avdeling, i tillegg til daglig leder. Vi har også 5 barne- og ungdomsarbeidere.

Camilla barnehage er et sted hvor det er godt å være for store og små.

I år jobber vi aktivt med barns lek. Vi har og fokus på temaet språk. Her står Eidsvoll kommunes leseplan sentralt. Realfag er også et område vi fokuserer på. Vi er med i kommunens satsning på realfag og forholder oss til kommunens strategiplan for realfag

 

VELKOMMEN TIL CAMILLA BARNEHAGE