Eier av Camilla barnehage As

Bratland Invest AS tok i januar 2010 over Camilla barnehage etter at barnehagen i mange år hadde vært eid av Eidsvoll menighetsråd.

Leder av Northstar Capital As, Yngve Bratland er barnehagens eier. Han er engasjert og opptatt av barnehagens drift, både når det gjelder kvalitet men også ikke minst at de ansatte skal trives i vår barnehagen.

Yngve er med jevne mellomrom innom i barnehagen og treffer de ansatte. Han har også jevnlige møter med barnehagens ledelse.

Eier er opptatt av at barn og foreldre skal ha et godt barnehagetilbud